Enzim Üretimi

Enzim Üretimi

Sağlık, gıda, kozmetik, tekstil, çevre ve benzeri alanlarda biyolojik katalizör olarak sıkça kullanımına başvurulan biyokimyasal bir reaksiyonun aktivasyon enerjisini düşüren biyoaktif moleküllere enzim denmektedir.

Enzimler yaşayan organizmalardan elde edilirler. Mikroorganizmalardan ya da doku kültürü teknikleri kullanılarak hayvansal ve bitkisel kaynaklardan elde edilen enzimlerin hücresel lokalizasyonu (hücre içi ve hücre dışı olma durumu) üretimin verimini, verimliliğini ve prosesin maliyetini etkilemektedir. Her enzimin biyokimyasal özellikleri o üretime özgü bir üretim hattı tasarlamayı gerektirebilir.

Firmamız enzim üretimleri için farklı kaynaklardan çeşitli biyoreaktörler ve saflaştırma alt yapılarını göz önünde bulundurularak üst akım ve alt akım işlemleri için danışmanlık vermektedir.