Mikroorganizma Üretimleri

Mikroorganizma Üretimleri

Saf bir kültür izole etmek ve bu kültürün stabilizasyonunu sağlamak biyokütle üretimlerindeki en önemli basamaklardır. Bunların yanı sıra mikroorganizmanın metabolik yolağı hakkında bilgi sahibi olmak hem biyokütle hem de o mikroorganizmadan elde edilecek ürüne daha kısa sürede ve bolca ulaşılmasını sağlar. Firmamız saf kültür eldesi, izolasyonu, saf kültürün stabilizasyonu ve üretimi (ölçek büyütme) işlemleri için danışmanlık hizmeti vermektedir.